مچ بند هوشمند داتیس

مچ بند هوشمند داتیس مدل inFit Band DB-4
بکارگیری مچ بند هوشمند امروزه برای عموم مردم بویژه ورزشکاران، یک ضرورت تلقی میشود. با استفاده از یک مچ بند هوشمند، میتوان اطلاعاتی نظیر گام شمار، ضربا …

7008
ادامه مطلب