چراغ تزئینی

Showing all 2 results

چراغ تزئینی

نور و Lighting از جمله نیازهای امروز ماست. چه در محیط خانه، چه محیط کار و فعالیت و چه در فضای باز، در جامعه امروز، به نور و چراغ نیاز داریم. بدون نور، دنیای انسانها رنگ و لعابی ندارد و شب چه بی معناست. نورپردازی امروزه دیگر در زمره مهمترین صنایع تلقی شده و طرفداران بسیاری دارد.