اسباب بازی

Showing all 8 results

کودکان سرزمین ما برای خلاقیت و نوآوری نیاز به آموزش دارند. این آموزش نیاز به ابزارهای مختلف در سنین مختلف دارد تا موجبات رشد ذهنی، فیزیکی و خلاقیت کودک را فراهم سازد. مهمترین ابزار خلاقیت و آموزش در کودکان، اسباب بازیها هستند. اسباب بازی هایی که از روی دانش و آگاهی و توسط کارشناسان و روانشناسان طراحی و پیاده سازی شود. ابزار آموزشی که با شناخت و آگاهی تهیه و ساخته شده باشند. شرکت داتیس فن آوران خاورمیانه در این عرصه تلاش کرده است تا با بکارگیری استانداردهای بین المللی، اسباب بازیهای چوبی خود را با برند تجاری «کروماتیک» تولید و به بازار عرضه کند. تمامی اسباب بازیهای کروماتیک، از چوب طبیعی، تولید شده است.