شکایات و انتقادات

«داتیس بازار» همواره سعی در جلب رضایت مشتریان خود دارد. تصور ما بر این است که سرویس و خدمات متمایز ماست که میتواند

موجبات رضایت شما را فراهم نماید.

امید آنکه توانسته باشیم، بخشی از نیاز مشتریان خود را به کالاهای تخصصی، مرتفع کرده باشیم. شما مشتری محترم، در صورت هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایات میتوانید با روشهای زیر با همکاران ما در واحدهای مختلف «داتیس بازار» ارتباط برقرار کنید:

  • ارسال ایمیل به آدرس: info@DatisBazar.com
  • تماس با تلفن دفترمرکزی: 44000962-021
  • درج نظرات در گزینه «نظرات» توضیحات کالاها

گروه خدمات پشتیبانی «داتیس بازار» بلافاصله با شما تماس میگیرند و درخواست شما پیگیری و رفع خواهد شد.

«داتیس بازار» پیشرفت خود را در دریافت نقطه نظرات شما مشتریان محترم می داند.